Ontslag Scherpbier

Uw werkgever in Scherpbier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scherpbier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scherpbier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scherpbier. Uw werkgever in Scherpbier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scherpbier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scherpbier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scherpbier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scherpbier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scherpbier of met bevallingsverlof bent in Scherpbier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scherpbier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scherpbier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scherpbier
 • Als u in Scherpbier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scherpbier wilt opnemen;
 • Omdat u in Scherpbier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scherpbier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scherpbier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scherpbier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scherpbier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scherpbier. Uitzonderingen in Scherpbier;
 • Als uw werkgever in Scherpbier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scherpbier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scherpbier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scherpbier niet geschikt voor uw werk in Scherpbier of
 • u functioneert niet voldoende in Scherpbier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scherpbier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scherpbier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scherpbier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scherpbier verblijft, dan mag uw werkgever in Scherpbier u eveneens wel ontslaan.