Ontslag Schermerhorn

Uw werkgever in Schermerhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schermerhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schermerhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schermerhorn. Uw werkgever in Schermerhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schermerhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schermerhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schermerhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schermerhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schermerhorn of met bevallingsverlof bent in Schermerhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schermerhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schermerhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schermerhorn
 • Als u in Schermerhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schermerhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Schermerhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schermerhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schermerhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schermerhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schermerhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schermerhorn. Uitzonderingen in Schermerhorn;
 • Als uw werkgever in Schermerhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schermerhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schermerhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schermerhorn niet geschikt voor uw werk in Schermerhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Schermerhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schermerhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schermerhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schermerhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schermerhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Schermerhorn u eveneens wel ontslaan.