Ontslag Schependom

Uw werkgever in Schependom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schependom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schependom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schependom. Uw werkgever in Schependom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schependom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schependom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schependom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schependom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schependom of met bevallingsverlof bent in Schependom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schependom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schependom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schependom
 • Als u in Schependom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schependom wilt opnemen;
 • Omdat u in Schependom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schependom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schependom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schependom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schependom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schependom. Uitzonderingen in Schependom;
 • Als uw werkgever in Schependom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schependom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schependom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schependom niet geschikt voor uw werk in Schependom of
 • u functioneert niet voldoende in Schependom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schependom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schependom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schependom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schependom verblijft, dan mag uw werkgever in Schependom u eveneens wel ontslaan.