Ontslag Schenkeldijk

Uw werkgever in Schenkeldijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schenkeldijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schenkeldijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schenkeldijk. Uw werkgever in Schenkeldijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schenkeldijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schenkeldijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schenkeldijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schenkeldijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schenkeldijk of met bevallingsverlof bent in Schenkeldijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schenkeldijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schenkeldijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schenkeldijk
 • Als u in Schenkeldijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schenkeldijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schenkeldijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schenkeldijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schenkeldijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schenkeldijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schenkeldijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schenkeldijk. Uitzonderingen in Schenkeldijk;
 • Als uw werkgever in Schenkeldijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schenkeldijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schenkeldijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schenkeldijk niet geschikt voor uw werk in Schenkeldijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schenkeldijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schenkeldijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schenkeldijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schenkeldijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schenkeldijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schenkeldijk u eveneens wel ontslaan.