Ontslag Schelm

Uw werkgever in Schelm mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schelm zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schelm

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schelm. Uw werkgever in Schelm mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schelm arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schelm niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schelm te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schelm u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schelm of met bevallingsverlof bent in Schelm.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schelm kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schelm die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schelm
 • Als u in Schelm lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schelm wilt opnemen;
 • Omdat u in Schelm lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schelm lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schelm wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schelm op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schelm

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schelm. Uitzonderingen in Schelm;
 • Als uw werkgever in Schelm bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schelm aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schelm gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schelm niet geschikt voor uw werk in Schelm of
 • u functioneert niet voldoende in Schelm.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schelm

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schelm niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schelm of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schelm verblijft, dan mag uw werkgever in Schelm u eveneens wel ontslaan.