Ontslag Schelluinen

Uw werkgever in Schelluinen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schelluinen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schelluinen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schelluinen. Uw werkgever in Schelluinen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schelluinen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schelluinen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schelluinen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schelluinen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schelluinen of met bevallingsverlof bent in Schelluinen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schelluinen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schelluinen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schelluinen
 • Als u in Schelluinen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schelluinen wilt opnemen;
 • Omdat u in Schelluinen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schelluinen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schelluinen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schelluinen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schelluinen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schelluinen. Uitzonderingen in Schelluinen;
 • Als uw werkgever in Schelluinen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schelluinen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schelluinen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schelluinen niet geschikt voor uw werk in Schelluinen of
 • u functioneert niet voldoende in Schelluinen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schelluinen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schelluinen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schelluinen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schelluinen verblijft, dan mag uw werkgever in Schelluinen u eveneens wel ontslaan.