Ontslag Schellinkhout

Uw werkgever in Schellinkhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schellinkhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schellinkhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schellinkhout. Uw werkgever in Schellinkhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schellinkhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schellinkhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schellinkhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schellinkhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schellinkhout of met bevallingsverlof bent in Schellinkhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schellinkhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schellinkhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schellinkhout
 • Als u in Schellinkhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schellinkhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Schellinkhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schellinkhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schellinkhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schellinkhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schellinkhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schellinkhout. Uitzonderingen in Schellinkhout;
 • Als uw werkgever in Schellinkhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schellinkhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schellinkhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schellinkhout niet geschikt voor uw werk in Schellinkhout of
 • u functioneert niet voldoende in Schellinkhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schellinkhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schellinkhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schellinkhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schellinkhout verblijft, dan mag uw werkgever in Schellinkhout u eveneens wel ontslaan.