Ontslag Schellach

Uw werkgever in Schellach mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schellach zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schellach

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schellach. Uw werkgever in Schellach mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schellach arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schellach niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schellach te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schellach u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schellach of met bevallingsverlof bent in Schellach.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schellach kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schellach die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schellach
 • Als u in Schellach lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schellach wilt opnemen;
 • Omdat u in Schellach lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schellach lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schellach wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schellach op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schellach

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schellach. Uitzonderingen in Schellach;
 • Als uw werkgever in Schellach bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schellach aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schellach gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schellach niet geschikt voor uw werk in Schellach of
 • u functioneert niet voldoende in Schellach.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schellach

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schellach niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schellach of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schellach verblijft, dan mag uw werkgever in Schellach u eveneens wel ontslaan.