Ontslag Schelfhorst

Uw werkgever in Schelfhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schelfhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schelfhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schelfhorst. Uw werkgever in Schelfhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schelfhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schelfhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schelfhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schelfhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schelfhorst of met bevallingsverlof bent in Schelfhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schelfhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schelfhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schelfhorst
 • Als u in Schelfhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schelfhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Schelfhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schelfhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schelfhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schelfhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schelfhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schelfhorst. Uitzonderingen in Schelfhorst;
 • Als uw werkgever in Schelfhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schelfhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schelfhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schelfhorst niet geschikt voor uw werk in Schelfhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Schelfhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schelfhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schelfhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schelfhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schelfhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Schelfhorst u eveneens wel ontslaan.