Ontslag Scheldevaartshoek

Uw werkgever in Scheldevaartshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scheldevaartshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scheldevaartshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scheldevaartshoek. Uw werkgever in Scheldevaartshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scheldevaartshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scheldevaartshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scheldevaartshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scheldevaartshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scheldevaartshoek of met bevallingsverlof bent in Scheldevaartshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scheldevaartshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scheldevaartshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scheldevaartshoek
 • Als u in Scheldevaartshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scheldevaartshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Scheldevaartshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scheldevaartshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scheldevaartshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scheldevaartshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scheldevaartshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scheldevaartshoek. Uitzonderingen in Scheldevaartshoek;
 • Als uw werkgever in Scheldevaartshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scheldevaartshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scheldevaartshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scheldevaartshoek niet geschikt voor uw werk in Scheldevaartshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Scheldevaartshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scheldevaartshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scheldevaartshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scheldevaartshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scheldevaartshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Scheldevaartshoek u eveneens wel ontslaan.