Ontslag Scheerwolde

Uw werkgever in Scheerwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scheerwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scheerwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scheerwolde. Uw werkgever in Scheerwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scheerwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scheerwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scheerwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scheerwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scheerwolde of met bevallingsverlof bent in Scheerwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scheerwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scheerwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scheerwolde
 • Als u in Scheerwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scheerwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Scheerwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scheerwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scheerwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scheerwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scheerwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scheerwolde. Uitzonderingen in Scheerwolde;
 • Als uw werkgever in Scheerwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scheerwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scheerwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scheerwolde niet geschikt voor uw werk in Scheerwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Scheerwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scheerwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scheerwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scheerwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scheerwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Scheerwolde u eveneens wel ontslaan.