Ontslag Scheepstal

Uw werkgever in Scheepstal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scheepstal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scheepstal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scheepstal. Uw werkgever in Scheepstal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scheepstal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scheepstal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scheepstal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scheepstal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scheepstal of met bevallingsverlof bent in Scheepstal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scheepstal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scheepstal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scheepstal
 • Als u in Scheepstal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scheepstal wilt opnemen;
 • Omdat u in Scheepstal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scheepstal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scheepstal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scheepstal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scheepstal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scheepstal. Uitzonderingen in Scheepstal;
 • Als uw werkgever in Scheepstal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scheepstal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scheepstal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scheepstal niet geschikt voor uw werk in Scheepstal of
 • u functioneert niet voldoende in Scheepstal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scheepstal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scheepstal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scheepstal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scheepstal verblijft, dan mag uw werkgever in Scheepstal u eveneens wel ontslaan.