Ontslag Scheendijk

Uw werkgever in Scheendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scheendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scheendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scheendijk. Uw werkgever in Scheendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scheendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scheendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scheendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scheendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scheendijk of met bevallingsverlof bent in Scheendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scheendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scheendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scheendijk
 • Als u in Scheendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scheendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Scheendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scheendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scheendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scheendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scheendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scheendijk. Uitzonderingen in Scheendijk;
 • Als uw werkgever in Scheendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scheendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scheendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scheendijk niet geschikt voor uw werk in Scheendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Scheendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scheendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scheendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scheendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scheendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Scheendijk u eveneens wel ontslaan.