Ontslag Scheemderzwaag

Uw werkgever in Scheemderzwaag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scheemderzwaag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scheemderzwaag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scheemderzwaag. Uw werkgever in Scheemderzwaag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scheemderzwaag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scheemderzwaag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scheemderzwaag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scheemderzwaag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scheemderzwaag of met bevallingsverlof bent in Scheemderzwaag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scheemderzwaag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scheemderzwaag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scheemderzwaag
 • Als u in Scheemderzwaag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scheemderzwaag wilt opnemen;
 • Omdat u in Scheemderzwaag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scheemderzwaag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scheemderzwaag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scheemderzwaag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scheemderzwaag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scheemderzwaag. Uitzonderingen in Scheemderzwaag;
 • Als uw werkgever in Scheemderzwaag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scheemderzwaag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scheemderzwaag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scheemderzwaag niet geschikt voor uw werk in Scheemderzwaag of
 • u functioneert niet voldoende in Scheemderzwaag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scheemderzwaag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scheemderzwaag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scheemderzwaag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scheemderzwaag verblijft, dan mag uw werkgever in Scheemderzwaag u eveneens wel ontslaan.