Ontslag Scheemdermeer

Uw werkgever in Scheemdermeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scheemdermeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scheemdermeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scheemdermeer. Uw werkgever in Scheemdermeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scheemdermeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scheemdermeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scheemdermeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scheemdermeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scheemdermeer of met bevallingsverlof bent in Scheemdermeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scheemdermeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scheemdermeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scheemdermeer
 • Als u in Scheemdermeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scheemdermeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Scheemdermeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scheemdermeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scheemdermeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scheemdermeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scheemdermeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scheemdermeer. Uitzonderingen in Scheemdermeer;
 • Als uw werkgever in Scheemdermeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scheemdermeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scheemdermeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scheemdermeer niet geschikt voor uw werk in Scheemdermeer of
 • u functioneert niet voldoende in Scheemdermeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scheemdermeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scheemdermeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scheemdermeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scheemdermeer verblijft, dan mag uw werkgever in Scheemdermeer u eveneens wel ontslaan.