Ontslag Schaveren

Uw werkgever in Schaveren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaveren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaveren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaveren. Uw werkgever in Schaveren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaveren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaveren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaveren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaveren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaveren of met bevallingsverlof bent in Schaveren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaveren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaveren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaveren
 • Als u in Schaveren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaveren wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaveren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaveren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaveren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaveren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaveren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaveren. Uitzonderingen in Schaveren;
 • Als uw werkgever in Schaveren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaveren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaveren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaveren niet geschikt voor uw werk in Schaveren of
 • u functioneert niet voldoende in Schaveren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaveren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaveren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaveren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaveren verblijft, dan mag uw werkgever in Schaveren u eveneens wel ontslaan.