Ontslag Scharsterbrug /skarsterbrêge

Uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scharsterbrug /skarsterbrêge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scharsterbrug /skarsterbrêge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scharsterbrug /skarsterbrêge. Uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scharsterbrug /skarsterbrêge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scharsterbrug /skarsterbrêge niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scharsterbrug /skarsterbrêge of met bevallingsverlof bent in Scharsterbrug /skarsterbrêge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scharsterbrug /skarsterbrêge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scharsterbrug /skarsterbrêge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scharsterbrug /skarsterbrêge
 • Als u in Scharsterbrug /skarsterbrêge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scharsterbrug /skarsterbrêge wilt opnemen;
 • Omdat u in Scharsterbrug /skarsterbrêge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scharsterbrug /skarsterbrêge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scharsterbrug /skarsterbrêge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scharsterbrug /skarsterbrêge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scharsterbrug /skarsterbrêge. Uitzonderingen in Scharsterbrug /skarsterbrêge;
 • Als uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scharsterbrug /skarsterbrêge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge niet geschikt voor uw werk in Scharsterbrug /skarsterbrêge of
 • u functioneert niet voldoende in Scharsterbrug /skarsterbrêge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scharsterbrug /skarsterbrêge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scharsterbrug /skarsterbrêge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scharsterbrug /skarsterbrêge verblijft, dan mag uw werkgever in Scharsterbrug /skarsterbrêge u eveneens wel ontslaan.