Ontslag Scharnegoutum /skearnegoutum

Uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scharnegoutum /skearnegoutum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scharnegoutum /skearnegoutum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scharnegoutum /skearnegoutum. Uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scharnegoutum /skearnegoutum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scharnegoutum /skearnegoutum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scharnegoutum /skearnegoutum of met bevallingsverlof bent in Scharnegoutum /skearnegoutum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scharnegoutum /skearnegoutum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scharnegoutum /skearnegoutum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scharnegoutum /skearnegoutum
 • Als u in Scharnegoutum /skearnegoutum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scharnegoutum /skearnegoutum wilt opnemen;
 • Omdat u in Scharnegoutum /skearnegoutum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scharnegoutum /skearnegoutum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scharnegoutum /skearnegoutum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scharnegoutum /skearnegoutum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scharnegoutum /skearnegoutum. Uitzonderingen in Scharnegoutum /skearnegoutum;
 • Als uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scharnegoutum /skearnegoutum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum niet geschikt voor uw werk in Scharnegoutum /skearnegoutum of
 • u functioneert niet voldoende in Scharnegoutum /skearnegoutum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scharnegoutum /skearnegoutum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scharnegoutum /skearnegoutum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scharnegoutum /skearnegoutum verblijft, dan mag uw werkgever in Scharnegoutum /skearnegoutum u eveneens wel ontslaan.