Ontslag Scharneburen

Uw werkgever in Scharneburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scharneburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scharneburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scharneburen. Uw werkgever in Scharneburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scharneburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scharneburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scharneburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scharneburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scharneburen of met bevallingsverlof bent in Scharneburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scharneburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scharneburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scharneburen
 • Als u in Scharneburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scharneburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Scharneburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scharneburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scharneburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scharneburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scharneburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scharneburen. Uitzonderingen in Scharneburen;
 • Als uw werkgever in Scharneburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scharneburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scharneburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scharneburen niet geschikt voor uw werk in Scharneburen of
 • u functioneert niet voldoende in Scharneburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scharneburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scharneburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scharneburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scharneburen verblijft, dan mag uw werkgever in Scharneburen u eveneens wel ontslaan.