Ontslag Scharmer

Uw werkgever in Scharmer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scharmer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scharmer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scharmer. Uw werkgever in Scharmer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scharmer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scharmer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scharmer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scharmer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scharmer of met bevallingsverlof bent in Scharmer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scharmer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scharmer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scharmer
 • Als u in Scharmer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scharmer wilt opnemen;
 • Omdat u in Scharmer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scharmer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scharmer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scharmer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scharmer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scharmer. Uitzonderingen in Scharmer;
 • Als uw werkgever in Scharmer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scharmer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scharmer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scharmer niet geschikt voor uw werk in Scharmer of
 • u functioneert niet voldoende in Scharmer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scharmer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scharmer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scharmer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scharmer verblijft, dan mag uw werkgever in Scharmer u eveneens wel ontslaan.