Ontslag Scharl /skarl

Uw werkgever in Scharl /skarl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scharl /skarl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scharl /skarl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scharl /skarl. Uw werkgever in Scharl /skarl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scharl /skarl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scharl /skarl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scharl /skarl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scharl /skarl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scharl /skarl of met bevallingsverlof bent in Scharl /skarl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scharl /skarl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scharl /skarl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scharl /skarl
 • Als u in Scharl /skarl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scharl /skarl wilt opnemen;
 • Omdat u in Scharl /skarl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scharl /skarl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scharl /skarl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scharl /skarl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scharl /skarl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scharl /skarl. Uitzonderingen in Scharl /skarl;
 • Als uw werkgever in Scharl /skarl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scharl /skarl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scharl /skarl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scharl /skarl niet geschikt voor uw werk in Scharl /skarl of
 • u functioneert niet voldoende in Scharl /skarl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scharl /skarl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scharl /skarl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scharl /skarl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scharl /skarl verblijft, dan mag uw werkgever in Scharl /skarl u eveneens wel ontslaan.