Ontslag Scharendijke

Uw werkgever in Scharendijke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scharendijke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scharendijke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scharendijke. Uw werkgever in Scharendijke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scharendijke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scharendijke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scharendijke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scharendijke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scharendijke of met bevallingsverlof bent in Scharendijke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scharendijke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scharendijke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scharendijke
 • Als u in Scharendijke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scharendijke wilt opnemen;
 • Omdat u in Scharendijke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scharendijke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scharendijke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scharendijke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scharendijke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scharendijke. Uitzonderingen in Scharendijke;
 • Als uw werkgever in Scharendijke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scharendijke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scharendijke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scharendijke niet geschikt voor uw werk in Scharendijke of
 • u functioneert niet voldoende in Scharendijke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scharendijke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scharendijke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scharendijke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scharendijke verblijft, dan mag uw werkgever in Scharendijke u eveneens wel ontslaan.