Ontslag Schardam

Uw werkgever in Schardam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schardam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schardam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schardam. Uw werkgever in Schardam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schardam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schardam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schardam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schardam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schardam of met bevallingsverlof bent in Schardam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schardam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schardam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schardam
 • Als u in Schardam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schardam wilt opnemen;
 • Omdat u in Schardam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schardam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schardam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schardam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schardam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schardam. Uitzonderingen in Schardam;
 • Als uw werkgever in Schardam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schardam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schardam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schardam niet geschikt voor uw werk in Schardam of
 • u functioneert niet voldoende in Schardam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schardam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schardam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schardam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schardam verblijft, dan mag uw werkgever in Schardam u eveneens wel ontslaan.