Ontslag Schapershoek

Uw werkgever in Schapershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schapershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schapershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schapershoek. Uw werkgever in Schapershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schapershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schapershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schapershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schapershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schapershoek of met bevallingsverlof bent in Schapershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schapershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schapershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schapershoek
 • Als u in Schapershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schapershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Schapershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schapershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schapershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schapershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schapershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schapershoek. Uitzonderingen in Schapershoek;
 • Als uw werkgever in Schapershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schapershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schapershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schapershoek niet geschikt voor uw werk in Schapershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Schapershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schapershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schapershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schapershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schapershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Schapershoek u eveneens wel ontslaan.