Ontslag Schapenbout

Uw werkgever in Schapenbout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schapenbout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schapenbout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schapenbout. Uw werkgever in Schapenbout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schapenbout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schapenbout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schapenbout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schapenbout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schapenbout of met bevallingsverlof bent in Schapenbout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schapenbout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schapenbout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schapenbout
 • Als u in Schapenbout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schapenbout wilt opnemen;
 • Omdat u in Schapenbout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schapenbout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schapenbout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schapenbout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schapenbout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schapenbout. Uitzonderingen in Schapenbout;
 • Als uw werkgever in Schapenbout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schapenbout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schapenbout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schapenbout niet geschikt voor uw werk in Schapenbout of
 • u functioneert niet voldoende in Schapenbout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schapenbout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schapenbout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schapenbout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schapenbout verblijft, dan mag uw werkgever in Schapenbout u eveneens wel ontslaan.