Ontslag Bad nieuweschans

Uw werkgever in Bad nieuweschans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bad nieuweschans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bad nieuweschans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bad nieuweschans. Uw werkgever in Bad nieuweschans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bad nieuweschans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bad nieuweschans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bad nieuweschans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bad nieuweschans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bad nieuweschans of met bevallingsverlof bent in Bad nieuweschans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bad nieuweschans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bad nieuweschans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bad nieuweschans
 • Als u in Bad nieuweschans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bad nieuweschans wilt opnemen;
 • Omdat u in Bad nieuweschans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bad nieuweschans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bad nieuweschans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bad nieuweschans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bad nieuweschans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bad nieuweschans. Uitzonderingen in Bad nieuweschans;
 • Als uw werkgever in Bad nieuweschans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bad nieuweschans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bad nieuweschans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bad nieuweschans niet geschikt voor uw werk in Bad nieuweschans of
 • u functioneert niet voldoende in Bad nieuweschans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bad nieuweschans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bad nieuweschans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bad nieuweschans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bad nieuweschans verblijft, dan mag uw werkgever in Bad nieuweschans u eveneens wel ontslaan.