Ontslag Schandelo

Uw werkgever in Schandelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schandelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schandelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schandelo. Uw werkgever in Schandelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schandelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schandelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schandelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schandelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schandelo of met bevallingsverlof bent in Schandelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schandelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schandelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schandelo
 • Als u in Schandelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schandelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Schandelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schandelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schandelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schandelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schandelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schandelo. Uitzonderingen in Schandelo;
 • Als uw werkgever in Schandelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schandelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schandelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schandelo niet geschikt voor uw werk in Schandelo of
 • u functioneert niet voldoende in Schandelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schandelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schandelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schandelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schandelo verblijft, dan mag uw werkgever in Schandelo u eveneens wel ontslaan.