Ontslag Schaluinen

Uw werkgever in Schaluinen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaluinen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaluinen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaluinen. Uw werkgever in Schaluinen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaluinen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaluinen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaluinen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaluinen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaluinen of met bevallingsverlof bent in Schaluinen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaluinen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaluinen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaluinen
 • Als u in Schaluinen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaluinen wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaluinen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaluinen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaluinen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaluinen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaluinen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaluinen. Uitzonderingen in Schaluinen;
 • Als uw werkgever in Schaluinen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaluinen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaluinen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaluinen niet geschikt voor uw werk in Schaluinen of
 • u functioneert niet voldoende in Schaluinen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaluinen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaluinen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaluinen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaluinen verblijft, dan mag uw werkgever in Schaluinen u eveneens wel ontslaan.