Ontslag Schalsum /skalsum

Uw werkgever in Schalsum /skalsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schalsum /skalsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schalsum /skalsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schalsum /skalsum. Uw werkgever in Schalsum /skalsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schalsum /skalsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schalsum /skalsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schalsum /skalsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schalsum /skalsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schalsum /skalsum of met bevallingsverlof bent in Schalsum /skalsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schalsum /skalsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schalsum /skalsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schalsum /skalsum
 • Als u in Schalsum /skalsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schalsum /skalsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Schalsum /skalsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schalsum /skalsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schalsum /skalsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schalsum /skalsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schalsum /skalsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schalsum /skalsum. Uitzonderingen in Schalsum /skalsum;
 • Als uw werkgever in Schalsum /skalsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schalsum /skalsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schalsum /skalsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schalsum /skalsum niet geschikt voor uw werk in Schalsum /skalsum of
 • u functioneert niet voldoende in Schalsum /skalsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schalsum /skalsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schalsum /skalsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schalsum /skalsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schalsum /skalsum verblijft, dan mag uw werkgever in Schalsum /skalsum u eveneens wel ontslaan.