Ontslag Schalkwijk

Uw werkgever in Schalkwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schalkwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schalkwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schalkwijk. Uw werkgever in Schalkwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schalkwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schalkwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schalkwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schalkwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schalkwijk of met bevallingsverlof bent in Schalkwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schalkwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schalkwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schalkwijk
 • Als u in Schalkwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schalkwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schalkwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schalkwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schalkwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schalkwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schalkwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schalkwijk. Uitzonderingen in Schalkwijk;
 • Als uw werkgever in Schalkwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schalkwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schalkwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schalkwijk niet geschikt voor uw werk in Schalkwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schalkwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schalkwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schalkwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schalkwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schalkwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schalkwijk u eveneens wel ontslaan.