Ontslag Schalkhaar

Uw werkgever in Schalkhaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schalkhaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schalkhaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schalkhaar. Uw werkgever in Schalkhaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schalkhaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schalkhaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schalkhaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schalkhaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schalkhaar of met bevallingsverlof bent in Schalkhaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schalkhaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schalkhaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schalkhaar
 • Als u in Schalkhaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schalkhaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Schalkhaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schalkhaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schalkhaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schalkhaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schalkhaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schalkhaar. Uitzonderingen in Schalkhaar;
 • Als uw werkgever in Schalkhaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schalkhaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schalkhaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schalkhaar niet geschikt voor uw werk in Schalkhaar of
 • u functioneert niet voldoende in Schalkhaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schalkhaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schalkhaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schalkhaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schalkhaar verblijft, dan mag uw werkgever in Schalkhaar u eveneens wel ontslaan.