Ontslag Schaijk

Uw werkgever in Schaijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaijk. Uw werkgever in Schaijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaijk of met bevallingsverlof bent in Schaijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaijk
 • Als u in Schaijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaijk. Uitzonderingen in Schaijk;
 • Als uw werkgever in Schaijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaijk niet geschikt voor uw werk in Schaijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schaijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schaijk u eveneens wel ontslaan.