Ontslag Schagerbrug

Uw werkgever in Schagerbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schagerbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schagerbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schagerbrug. Uw werkgever in Schagerbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schagerbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schagerbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schagerbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schagerbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schagerbrug of met bevallingsverlof bent in Schagerbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schagerbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schagerbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schagerbrug
 • Als u in Schagerbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schagerbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Schagerbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schagerbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schagerbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schagerbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schagerbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schagerbrug. Uitzonderingen in Schagerbrug;
 • Als uw werkgever in Schagerbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schagerbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schagerbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schagerbrug niet geschikt voor uw werk in Schagerbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Schagerbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schagerbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schagerbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schagerbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schagerbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Schagerbrug u eveneens wel ontslaan.