Ontslag Schagen

Uw werkgever in Schagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schagen. Uw werkgever in Schagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schagen of met bevallingsverlof bent in Schagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schagen
 • Als u in Schagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Schagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schagen. Uitzonderingen in Schagen;
 • Als uw werkgever in Schagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schagen niet geschikt voor uw werk in Schagen of
 • u functioneert niet voldoende in Schagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schagen verblijft, dan mag uw werkgever in Schagen u eveneens wel ontslaan.