Ontslag Schaft

Uw werkgever in Schaft mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaft zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaft

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaft. Uw werkgever in Schaft mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaft arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaft niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaft te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaft u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaft of met bevallingsverlof bent in Schaft.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaft kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaft die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaft
 • Als u in Schaft lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaft wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaft lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaft lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaft wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaft op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaft

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaft. Uitzonderingen in Schaft;
 • Als uw werkgever in Schaft bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaft aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaft gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaft niet geschikt voor uw werk in Schaft of
 • u functioneert niet voldoende in Schaft.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaft

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaft niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaft of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaft verblijft, dan mag uw werkgever in Schaft u eveneens wel ontslaan.