Ontslag Schafferden

Uw werkgever in Schafferden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schafferden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schafferden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schafferden. Uw werkgever in Schafferden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schafferden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schafferden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schafferden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schafferden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schafferden of met bevallingsverlof bent in Schafferden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schafferden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schafferden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schafferden
 • Als u in Schafferden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schafferden wilt opnemen;
 • Omdat u in Schafferden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schafferden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schafferden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schafferden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schafferden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schafferden. Uitzonderingen in Schafferden;
 • Als uw werkgever in Schafferden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schafferden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schafferden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schafferden niet geschikt voor uw werk in Schafferden of
 • u functioneert niet voldoende in Schafferden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schafferden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schafferden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schafferden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schafferden verblijft, dan mag uw werkgever in Schafferden u eveneens wel ontslaan.