Ontslag Schafelt

Uw werkgever in Schafelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schafelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schafelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schafelt. Uw werkgever in Schafelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schafelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schafelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schafelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schafelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schafelt of met bevallingsverlof bent in Schafelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schafelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schafelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schafelt
 • Als u in Schafelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schafelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Schafelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schafelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schafelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schafelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schafelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schafelt. Uitzonderingen in Schafelt;
 • Als uw werkgever in Schafelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schafelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schafelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schafelt niet geschikt voor uw werk in Schafelt of
 • u functioneert niet voldoende in Schafelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schafelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schafelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schafelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schafelt verblijft, dan mag uw werkgever in Schafelt u eveneens wel ontslaan.