Ontslag Schaesberg

Uw werkgever in Schaesberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaesberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaesberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaesberg. Uw werkgever in Schaesberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaesberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaesberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaesberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaesberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaesberg of met bevallingsverlof bent in Schaesberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaesberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaesberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaesberg
 • Als u in Schaesberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaesberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaesberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaesberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaesberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaesberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaesberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaesberg. Uitzonderingen in Schaesberg;
 • Als uw werkgever in Schaesberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaesberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaesberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaesberg niet geschikt voor uw werk in Schaesberg of
 • u functioneert niet voldoende in Schaesberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaesberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaesberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaesberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaesberg verblijft, dan mag uw werkgever in Schaesberg u eveneens wel ontslaan.