Ontslag Schadron

Uw werkgever in Schadron mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schadron zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schadron

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schadron. Uw werkgever in Schadron mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schadron arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schadron niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schadron te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schadron u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schadron of met bevallingsverlof bent in Schadron.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schadron kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schadron die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schadron
 • Als u in Schadron lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schadron wilt opnemen;
 • Omdat u in Schadron lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schadron lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schadron wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schadron op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schadron

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schadron. Uitzonderingen in Schadron;
 • Als uw werkgever in Schadron bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schadron aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schadron gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schadron niet geschikt voor uw werk in Schadron of
 • u functioneert niet voldoende in Schadron.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schadron

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schadron niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schadron of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schadron verblijft, dan mag uw werkgever in Schadron u eveneens wel ontslaan.