Ontslag Schadijk

Uw werkgever in Schadijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schadijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schadijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schadijk. Uw werkgever in Schadijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schadijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schadijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schadijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schadijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schadijk of met bevallingsverlof bent in Schadijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schadijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schadijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schadijk
 • Als u in Schadijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schadijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schadijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schadijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schadijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schadijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schadijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schadijk. Uitzonderingen in Schadijk;
 • Als uw werkgever in Schadijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schadijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schadijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schadijk niet geschikt voor uw werk in Schadijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schadijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schadijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schadijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schadijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schadijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schadijk u eveneens wel ontslaan.