Ontslag Schadewijk

Uw werkgever in Schadewijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schadewijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schadewijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schadewijk. Uw werkgever in Schadewijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schadewijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schadewijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schadewijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schadewijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schadewijk of met bevallingsverlof bent in Schadewijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schadewijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schadewijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schadewijk
 • Als u in Schadewijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schadewijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schadewijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schadewijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schadewijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schadewijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schadewijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schadewijk. Uitzonderingen in Schadewijk;
 • Als uw werkgever in Schadewijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schadewijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schadewijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schadewijk niet geschikt voor uw werk in Schadewijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schadewijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schadewijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schadewijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schadewijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schadewijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schadewijk u eveneens wel ontslaan.