Ontslag Schaarsbergen

Uw werkgever in Schaarsbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaarsbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaarsbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaarsbergen. Uw werkgever in Schaarsbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaarsbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaarsbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaarsbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaarsbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaarsbergen of met bevallingsverlof bent in Schaarsbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaarsbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaarsbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaarsbergen
 • Als u in Schaarsbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaarsbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaarsbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaarsbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaarsbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaarsbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaarsbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaarsbergen. Uitzonderingen in Schaarsbergen;
 • Als uw werkgever in Schaarsbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaarsbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaarsbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaarsbergen niet geschikt voor uw werk in Schaarsbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Schaarsbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaarsbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaarsbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaarsbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaarsbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Schaarsbergen u eveneens wel ontslaan.