Ontslag Schaapsbrug

Uw werkgever in Schaapsbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaapsbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaapsbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaapsbrug. Uw werkgever in Schaapsbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaapsbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaapsbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaapsbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaapsbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaapsbrug of met bevallingsverlof bent in Schaapsbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaapsbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaapsbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaapsbrug
 • Als u in Schaapsbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaapsbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaapsbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaapsbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaapsbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaapsbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaapsbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaapsbrug. Uitzonderingen in Schaapsbrug;
 • Als uw werkgever in Schaapsbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaapsbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaapsbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaapsbrug niet geschikt voor uw werk in Schaapsbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Schaapsbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaapsbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaapsbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaapsbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaapsbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Schaapsbrug u eveneens wel ontslaan.