Ontslag Schaaphok

Uw werkgever in Schaaphok mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaaphok zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaaphok

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaaphok. Uw werkgever in Schaaphok mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaaphok arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaaphok niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaaphok te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaaphok u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaaphok of met bevallingsverlof bent in Schaaphok.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaaphok kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaaphok die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaaphok
 • Als u in Schaaphok lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaaphok wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaaphok lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaaphok lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaaphok wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaaphok op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaaphok

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaaphok. Uitzonderingen in Schaaphok;
 • Als uw werkgever in Schaaphok bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaaphok aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaaphok gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaaphok niet geschikt voor uw werk in Schaaphok of
 • u functioneert niet voldoende in Schaaphok.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaaphok

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaaphok niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaaphok of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaaphok verblijft, dan mag uw werkgever in Schaaphok u eveneens wel ontslaan.