Ontslag Schaapbulten

Uw werkgever in Schaapbulten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schaapbulten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schaapbulten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schaapbulten. Uw werkgever in Schaapbulten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schaapbulten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schaapbulten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schaapbulten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schaapbulten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schaapbulten of met bevallingsverlof bent in Schaapbulten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schaapbulten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schaapbulten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schaapbulten
 • Als u in Schaapbulten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schaapbulten wilt opnemen;
 • Omdat u in Schaapbulten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schaapbulten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schaapbulten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schaapbulten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schaapbulten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schaapbulten. Uitzonderingen in Schaapbulten;
 • Als uw werkgever in Schaapbulten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schaapbulten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schaapbulten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schaapbulten niet geschikt voor uw werk in Schaapbulten of
 • u functioneert niet voldoende in Schaapbulten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schaapbulten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schaapbulten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schaapbulten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schaapbulten verblijft, dan mag uw werkgever in Schaapbulten u eveneens wel ontslaan.