Ontslag Sauwerd

Uw werkgever in Sauwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sauwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sauwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sauwerd. Uw werkgever in Sauwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sauwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sauwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sauwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sauwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sauwerd of met bevallingsverlof bent in Sauwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sauwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sauwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sauwerd
 • Als u in Sauwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sauwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Sauwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sauwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sauwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sauwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sauwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sauwerd. Uitzonderingen in Sauwerd;
 • Als uw werkgever in Sauwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sauwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sauwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sauwerd niet geschikt voor uw werk in Sauwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Sauwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sauwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sauwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sauwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sauwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Sauwerd u eveneens wel ontslaan.