Ontslag Sassenheim

Uw werkgever in Sassenheim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sassenheim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sassenheim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sassenheim. Uw werkgever in Sassenheim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sassenheim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sassenheim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sassenheim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sassenheim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sassenheim of met bevallingsverlof bent in Sassenheim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sassenheim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sassenheim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sassenheim
 • Als u in Sassenheim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sassenheim wilt opnemen;
 • Omdat u in Sassenheim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sassenheim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sassenheim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sassenheim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sassenheim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sassenheim. Uitzonderingen in Sassenheim;
 • Als uw werkgever in Sassenheim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sassenheim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sassenheim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sassenheim niet geschikt voor uw werk in Sassenheim of
 • u functioneert niet voldoende in Sassenheim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sassenheim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sassenheim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sassenheim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sassenheim verblijft, dan mag uw werkgever in Sassenheim u eveneens wel ontslaan.