Ontslag Sasput

Uw werkgever in Sasput mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sasput zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sasput

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sasput. Uw werkgever in Sasput mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sasput arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sasput niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sasput te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sasput u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sasput of met bevallingsverlof bent in Sasput.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sasput kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sasput die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sasput
 • Als u in Sasput lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sasput wilt opnemen;
 • Omdat u in Sasput lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sasput lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sasput wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sasput op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sasput

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sasput. Uitzonderingen in Sasput;
 • Als uw werkgever in Sasput bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sasput aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sasput gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sasput niet geschikt voor uw werk in Sasput of
 • u functioneert niet voldoende in Sasput.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sasput

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sasput niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sasput of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sasput verblijft, dan mag uw werkgever in Sasput u eveneens wel ontslaan.