Ontslag Sas van gent

Uw werkgever in Sas van gent mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sas van gent zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sas van gent

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sas van gent. Uw werkgever in Sas van gent mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sas van gent arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sas van gent niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sas van gent te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sas van gent u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sas van gent of met bevallingsverlof bent in Sas van gent.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sas van gent kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sas van gent die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sas van gent
 • Als u in Sas van gent lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sas van gent wilt opnemen;
 • Omdat u in Sas van gent lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sas van gent lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sas van gent wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sas van gent op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sas van gent

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sas van gent. Uitzonderingen in Sas van gent;
 • Als uw werkgever in Sas van gent bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sas van gent aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sas van gent gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sas van gent niet geschikt voor uw werk in Sas van gent of
 • u functioneert niet voldoende in Sas van gent.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sas van gent

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sas van gent niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sas van gent of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sas van gent verblijft, dan mag uw werkgever in Sas van gent u eveneens wel ontslaan.