Ontslag Sappemeer

Uw werkgever in Sappemeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sappemeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sappemeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sappemeer. Uw werkgever in Sappemeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sappemeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sappemeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sappemeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sappemeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sappemeer of met bevallingsverlof bent in Sappemeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sappemeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sappemeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sappemeer
 • Als u in Sappemeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sappemeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Sappemeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sappemeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sappemeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sappemeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sappemeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sappemeer. Uitzonderingen in Sappemeer;
 • Als uw werkgever in Sappemeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sappemeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sappemeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sappemeer niet geschikt voor uw werk in Sappemeer of
 • u functioneert niet voldoende in Sappemeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sappemeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sappemeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sappemeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sappemeer verblijft, dan mag uw werkgever in Sappemeer u eveneens wel ontslaan.